Een pad ontstaat door er op te lopen - Lao Tse

 

Algemene voorwaarden MindfulZorg


Algemene voorwaarden MindfulZorg
AV MindfulZorg.pdf (147.26KB)
Algemene voorwaarden MindfulZorg
AV MindfulZorg.pdf (147.26KB)
Aanvulling bij algemene voorwaarden

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. MindfulZorg past haar privacybeleid hierop aan en wil transparant zijn hoe met gegevens wordt omgegaan.

Persoonsgegevens worden gevraagd voor administratieve doeleinden. Onder persoonsgegevens wordt hier verstaan de NAW gegevens. Deze gegevens zullen nooit zonder toestemming aan derden worden verstrekt. De persoonsgegevens worden digitaal opgeslagen en bewaard conform wettelijke verplichtingen.

Persoonlijke gegevens welke voortkomen uit het intakegesprek worden enkel gebruikt als achtergrond informatie voor de trainer. Deze gegevens zullen nooit zonder toestemming aan derden worden verstrekt. Deze gegevens worden digitaal opgeslagen en bewaard voor de duur van de training. Na de training worden deze gegevens gewist.


KvK-nummer 65844890